top of page
IPACK LOOK & FEEL
סרטון קונספט
בין אם מדובר בפגישה עם לקוח חשוב או באתר תדמיתי, נרצה להעביר את הרעיונות שלנו באופן ממוקד, בהיר ומהיר...

 

הדמיית אנימציה מעניקה לצופה הבנה בסיסית של הרעיון, לפני הירידה לפרטים הקטנים.
המחשה זו הופקה לטובת פרויקט "טקסיבוט" של תעשיה אווירית. ההמחשה שולבה באתר הפרויקט, שהוקם ע"י IPACK.
bottom of page