top of page

  אודות Ipack

אומרים שתמונה שווה 1000 מילים. זו אמירה נכונה, בייחוד כשמדובר בדגם ויזואלי מבית IPACK, שמדמה תהליך או רעיון, מפזר עמימות ומאפשר בחירת כיוון מושכלת.

אנו מסייעים ליזמים שהאתגר שלהם הוא לסחוף אחרים באמצעות רעיון מקורי. אתגר זה הינו מנת חלקם של בעלי תפקיד ואופי 'יזמי' בחברות המפתחות מוצרים מורכבים, בדרך כלל בתחומי HLS, בטחון ומכשור רפואי, וגם בחברות ובארגונים אחרים שרוצים לבחון שינוי בתהליכים או במבנה הארגוני.

כש-IPACK נכנסת לתמונה, היזם זוכה להמחשה ויזואלית אינטראקטיבית ומותאמת לקוח (tailor-made), המציפה את הפוטנציאל הטמון ברעיון ומונעת כישלונות אפשריים. בפגישה עם לקוח או משקיע, בתהליך פיתוח בחברה, בהדרכה או בתצוגה – קחו את IPACK אתכם. זוהי השקעה למען השקעה.

 

כלי ההמחשה שלנו מורכבים ממספר רבדים:

Look & Feel – המחשה ויזואלית המאפשרת לך ולאחרים להבין טוב יותר את המוצר או את התהליך העתידי.

Touch & Play - המחשה אינטראקטיבית אשר מדגימה את תפעול המוצר ואת התהליך אותו תרצה לממש.

Simulation - מחולל תרחישים הינו כלי מתקדם אך פשוט להפעלה, הכולל עורך ונגן. הכלי מפותח במיוחד לסביבת העבודה שלך ומאפשר בניית תרחישים, שמירתם והצגתם בארגון ומחוצה לו.

bottom of page