top of page
Ipack Simulation

אפליקציה ליצירת תרחישים

מחולל התרחישים מאפשר חקירת נושאים מסוימים בצורה ויזואלית.

האפליקציה כוללת עורך ונגן. בעורך אנו מאפשרים לך לייצר תרחישים שתואמים לתחום בו אתה עוסק. לדוגמה, תרחיש תנועת כלי טייס שונים באותו מרחב אוירי.

לאחר שסיימת לבנות את התרחיש ולשמור אותו תוכל להפעיל את הנגן ולהציג סימולציה של התרחיש. 

 

דוגמה זו מכילה הקלטה של תרחיש תנועת טקסיבוט המשולבת בתנועת המטוסים בשדה התעופה. 

bottom of page