top of page
Ipack Look & Feel.

 

המחשת אפליקציה לתרגום מפות

דוגמה זו מראה איך ניתן להסביר תהליך מורכב בעזרת המחשה ויזואלית קצרה.
ההמחשה מתארת את התהליך אותו מבצעת האפליקציה (פטנט), המאפשרת תרגום מפות לשפות שונות בצורה פשוטה.

 

הפעלת ההמחשה כמו בהפעלת סרטון וידאו.

bottom of page