top of page
Ipack Touch & Play.

להלן דוגמה אינטראקטיבית המספקת חוויית משתמש ללא צורך במוצר האמיתי או במוקאפ. ההמחשה נבנתה בתחילת הפיתוח, ע"פ שרטוט ראשוני של המוצר העתידי. 

במדגים משולב רובד הדרכתי במספר צורות.

 

הפעלה:

לחץ על כפתור move לטובת תנועה במסך.

ניתן להפעיל 3 כפתורים במכשיר עצמו:

הגדלה בכפתור האדום האמצעי למעלה.

קוטביות בכפתור הירוק העליון מימין.

פילטר בכפתור הירוק התחתון משמאל.
כפתורי show me (בצד ימין) - זהו רובד הדרכתי מעל המערכת, המשתמש בוחר פעולה והמערכת ממחישה את הפעלת הכפתור הנכון.

HELP לחץ על הכפתור, ולאחר מכן על כל אחד מ-3 הכפתורים במכשיר לקבלת הסבר.

bottom of page